Mercantil

  • Constitución de sociedades, contratación mercantil.
  • Quebras, concurso, información de patrimonios, actas, planificación das sociedades, libros, actuacións ante o rexistro, relacións entre os socios, cambios de administradores, aumentos e diminucións de capital e conflitos entre socios.
  • Fusión e escisión de sociedades.Liquidación e disolución de sociedades.
  • Modificación e adaptación de sociedades.
  • Procedementos concursais.
Advertisement