Civil

Todas as materias.

Contratos:

 • Impagados.
 • Indemnizacións.
 • Defensa de acredores e deudores.
 • Poxas, arrendamentos, vendas.
 • Dereito de consumo.

Accidentes de tráfico:

 • Indemnizacións.
 • Reclamacións a compañías aseguradoras.

Inmobles:

 • Arrendamentos urbanos.
 • Propiedade horizontal.
 • Expedientes de dominio.
 • Deslindes.
 • Hipotecario.

Dereito de familia e sucesións:

 • Separacións: de mutuo acordo e contenciosas.
 • Divorcios: de mutuo acordo e contenciosos.
 • Medidas provisionalísimas ou urxentes de separación.
 • Petición de alimentos e pensión compensatoria.
 • Nulidade matrimonial: civil e eclesiástica.
 • Filiación e tutela de menores.
 • Adopcións.
 • Modificación de medidas definitivas.
 • Mediación familiar.
 • Declaracións de paternidade, filiaciones, falecemento, ausencia.
 • Herdanzas.
Advertisement